Pack 6 bouteilles d'Heida AOC Valais et 1 livre "Accords gourmands"

CHF 150,40 

6 bouteilles de Païen/Heida du Valais 75cl et 1 livre "Accords gourmands" d'Alexandre Truffer

90005